Nước Vĩnh Hảo

Nước Khoáng Vĩnh Hảo quận 2, Nước Vihawa 20 Lít quận 2